Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Aktivnosti posle žetve

Dorada semena

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Aktivnosti posle žetve

Obuhvata:

  • pripremu proizvoda za tržište (čišćenje, ljušćenje i sortiranje)
  • čišćenje pamuka
  • pripremu listova duvana i sušenje
  • pripremu zrna kakaoa i ljušćenje
  • premazivanje voća voskom

Ne obuhvata:

  • pripremu poljoprivrednih proizvoda koju obavlja sam proizvođač, del. 01.1, 01.2 i 01.3
  • delatnost nakon žetve s ciljem poboljšavanja kvaliteta semena, del. 01.64
  • pranje i ponovno sušenje listova duvana, del. 12.00
  • marketing i posredovanje trgovinskih i zadružnih organizacija, del. 46.11
  • trgovinu na veliko poljoprivrednim sirovinama, del. 46.2