Category2

Cevovodni transport

  • Obuhvata:
  • -prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima
  • -rad pumpnih stanica
  • Ne obuhvata:
  • -distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa, vode ili pare, del. 35.22, 35.30 i 36.00
  • -transport tečnosti kamionima, del. 49.41
Category1
Category3