Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama za naknadu

Delatnost agencija za nekretnine

Upravljanje nekretninama za naknadu

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost agencija za nekretnine

Obuhvata pružanje usluga u vezi s nekretninama od strane agencija za nekretnine:

  • posredovanje u kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina za naknadu
  • konsultantske aktivnosti i usluge procene povezene s kupovinom, prodajom ili iznajmljivanjem nekretnina, za naknadu
  • aktivnosti agenata koji deluju kao neutralna treća strana i koji predaju nekretninu nakon što se zadovolje prethodni pismeno utvrđeni uslovi

Ne obuhvata:

  • pravne poslove, del. 69.10