Category2

Delatnost bolnica

 • Obuhvata:
 • -dijagnostičke aktivnosti, kratkotrajno ili dugotrajno lečenje u bolnicama (kao što su opšte bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri, klinički centri, bolnice neprofitnih organizacija, vojne bolnice i zatvorske bolnice) i specijalizovane bolnice (npr. za mentalno zdravlje, tuberkulozu, nespecifična oboljenja pluća i druga hronična oboljenja i stanja, rehabilitaciju itd.)
 • Aktivnosti su pretežno usmerene na hospitalizovane bolesnike i uključuju:
 • *usluge medicinskog i nemedicinskog osoblja
 • *usluge laboratorija i tehničke usluge, uključujući radiološke i anasteziološke usluge i dr.
 • *usluge službe hitne pomoći
 • *usluge bolničkih apoteka, usluge ishrane i druge bolničke usluge
 • *usluge medicinskog tretmana kao što je sterilizacija ili prekid trudnoće, sa smeštajem
 • *aktivnosti u sklopu dnevnih bolnica
 • Ne obuhvata:
 • -laboratorijsko ispitivanje i kontrolisanje svih vrsta materijala i proizvoda, izuzev medicinskog, del. 71.20
 • -veterinarske...
Category1
Category3