Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita sa smeštajem

Zdravstvene delatnosti

Delatnost bolnica

Delatnost bolnica

Medicinska i stomatološka praksa

Ostala zdravstvena zaštita

Delatnost bolnica

Obuhvata:

 • dijagnostičke aktivnosti, kratkotrajno ili dugotrajno lečenje u bolnicama (kao što su opšte bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri, klinički centri, bolnice neprofitnih organizacija, vojne bolnice i zatvorske bolnice) i specijalizovane bolnice (npr. za mentalno zdravlje, tuberkulozu, nespecifična oboljenja pluća i druga hronična oboljenja i stanja, rehabilitaciju itd.)

Aktivnosti su pretežno usmerene na hospitalizovane bolesnike i uključuju:

 • usluge medicinskog i nemedicinskog osoblja
 • usluge laboratorija i tehničke usluge, uključujući radiološke i anasteziološke usluge i dr.
 • usluge službe hitne pomoći
 • usluge bolničkih apoteka, usluge ishrane i druge bolničke usluge
 • usluge medicinskog tretmana kao što je sterilizacija ili prekid trudnoće, sa smeštajem
 • aktivnosti u sklopu dnevnih bolnica

Ne obuhvata:

 • laboratorijsko ispitivanje i kontrolisanje svih vrsta materijala i proizvoda, izuzev medicinskog, del. 71.20
 • veterinarske aktivnosti, del. 75.00
 • zdravstveno zbrinjavanje vojnog osoblja na terenu, del. 84.22
 • stomatološke aktivnosti opšte i specijalizovane prirode, npr: stomatologija, endodontska i dečija stomatologija; oralna patologija i ortodontske aktivnosti, i dr. del. 86.23
 • delatnost medicinskih laboratorija, del. 86.90
 • prevoz sanitetskim vozilima, del. 86.90