Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

Delatnost muzeja galerija i zbirki

Delatnosti biblioteka i arhiva

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

Obuhvata:

  • delatnost botaničkih i zoološih vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu
  • upravljanje zaštićenim područijima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa

Ne obuhvata:

  • aktivnosti u okviru pejzažne arhitekture i uređivanja i održavanja vrtova, del. 81.30
  • aktivnosti na očuvanju terena za sportski lov i ribolov, del. 93.19