Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

Smeštaj

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

Hoteli i sličan smeštaj

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

Ostali smeštaj

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

Obuhvata:

  • usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca u kampovima, kampovima za turističke prikolice, rekreativnim i kampovima za lov i ribolov
  • izdavanje prostora i objekata za vozila za rekreaciju
  • usluge smeštaja u zaštićenim skloništima ili na otvorenom prostoru (bivak) namenjenom za postavljanje šatora i/ili vreća za spavanje

Ne obuhvata:

  • usluge smeštaja za kraći boravak u planinarskim domovima, brvnarama i hostelima, del. 55.20