Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Reklamiranje

Delatnost reklamnih agencija

Medijsko predstavljanje

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost reklamnih agencija

Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju. Obuhvata:

 • kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
 • kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
 • reklamiranje iz vazduha
 • distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
 • uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
 • upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:
  • promovisanje proizvoda
  • marketinške aktivnosti na mestu prodaje
  • neposredno reklamiranje putem pošte
  • marketinško savetovanje

Ne obuhvata:

 • izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
 • produkciju komercijalnih poruka za televiziju i film, del. 59.11
 • produkciju komercijalnih poruka za radio, del. 59.20
 • istraživanje tržišta, del. 73.20
 • reklamne fotografije, del. 74.20
 • organizovanje kongresa i trgovinskih izložbi, del. 82.30
 • poštansko adresiranje, del. 82.19