Category2

Delatnost reklamnih agencija

 • Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.
 • Obuhvata:
 • -kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
 • -kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
 • -reklamiranje iz vazduha
 • -distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
 • -uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
 • -upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:
 • *promovisanje proizvoda
 • *marketinške aktivnosti na mestu prodaje
 • *neposredno reklamiranje putem pošte
 • *marketinško savetovanje
 • Ne obuhvata:
 • -izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19...
Category1
Category3