Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Kinematografska i televizijska produkcija

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

Obuhvata:

  • postprodukcijsko uređivanje, montaža, prenos film/traka, izradu naslova, podnaslova, odjavnih špica, izradu titlova, računarske grafike, animacije i specijalnih efekata, razvijanje i obradu kinematografskih dela, kao i aktivnosti koje se obavljaju u filmskim laboratorijama i specijalnim laboratorijima za izradu animiranih filmova, i delatnost arhiva filmskih isečaka i kratkih sekvenci

Ne obuhvata:

  • umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video-traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
  • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
  • trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
  • trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
  • obradu filmova, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
  • iznajmljivanje video-traka i DVD-ova, del. 77.22
  • aktivnosti samostalnih umetnika, crtača, crtača animiranih filmova, reditelja, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0