Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Usluge pripremanja i posluživanja pića

Smeštaj

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Obuhvata pripremanje i serviranje hrane gostima bilo da bivaju posluženi za stolom ili da se sami poslužuju izloženim jelima, bilo da obeduju pripremljene obroke u objektu, da ih nose sa sobom ili da im se oni dostavljaju. Uključeno je i pripremanje i posluživanje hrane za neposredno konzumiranje iz motornih i ostalih vozila. Obuhvata aktivnosti:

  • restorana
  • kafeterija
  • restorana brze hrane
  • restorana sa uslugom „za poneti“
  • pokretnih kolica za prodaju sladoleda
  • pokretnih kolica sa hranom
  • pripremanja hrane na pijačnim tezgama
  • restorana i barova povezanih sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice

Ne obuhvata:

  • prodaju hrane posredstvom automata, del. 47.99
  • pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, del. 56.29