Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita sa smeštajem

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

Zdravstvene delatnosti

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Obuhvata:

  • domove za stara lica s negom
  • domove za oporavak s medicinskom negom

Ne obuhvata:

  • usluge profesionalne zdravstvene nege u kući, del. 86
  • domove za starije bez medicinske nege ili s minimalnom medicinskom negom, del. 87.30
  • aktivnosti socijalnog rada sa smeštajem, kao što su sirotišta, dečija odmarališta i domovi i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90