Category2

Demontaža olupina

  • Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala.
  • Ne obuhvata:
  • -odlaganje iskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del. 38.22
  • -demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G
Category1
Category3