Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Ponovna upotreba materijala

Demontaža olupina

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

Skupljanje otpada

Tretman i odlaganje otpada

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Demontaža olupina

Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala.

Ne obuhvata:

  • odlaganjeiskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del.38.22
  • demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G