Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Kinematografska i televizijska produkcija

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

Obuhvata:

  • distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelanih proizvoda bioskopima, televizijskim stanicama, mrežama i drugim prikazivačima
  • obezbeđivanje prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda

Ne obuhvata:

  • izradu kopija filmova i reprodukciju audio-traka, video-traka, CD-ova ili DVD-ova sa originala, del. 18.20
  • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 46.43
  • trgovinu na malo snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 47.63