Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Cevovodni transport

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

Drumski prevoz tereta

Usluge preseljenja

Ostali kopneni prevoz putnika

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

Železnički prevoz tereta

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Drumski prevoz tereta

Obuhvata:

 • sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom:
  • prevoz trupaca
  • prevoz životinja
  • prevoz rashlađenog tereta
  • prevoz teškog tereta
  • prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama, kao i sakupljanje mleka s farmi
  • prevoz automobila
  • prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja
  • iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem
  • prevoz tereta vozilima koja vuku ljudi ili životinje

Ne obuhvata:

 • prevoz trupaca u šumi u okviru aktivnosti seče, del. 02.40
 • snabdevanje vodom pomoću kamiona i cisterni, del. 36.00
 • prevoz otpada kao sastavni deo aktivnosti skupljanja otpada, del. 38.11 i 38.12
 • rad terminalske opreme za rukovanje teretom, del. 52.21
 • pakovanje u cilju priprema za transport, del. 52.29
 • poštanske i kurirske aktivnosti, del. 53.10 i 53.20