Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

Eksploatacija lignita i mrkog uglja

Ostalo rudarstvo

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

Obuhvata:

  • podzemnu i površinsku eksploataciju kamenog uglja
  • čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara kamenog uglja i antracita
  • iskorišćavanje sitnih frakcija antracita iz jalovinskih deponija

Ne obuhvata:

  • eksploataciju mrkog uglja i lignita, del. 05.20
  • eksploataciju treseta, del. 08.92
  • uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90
  • proizvodnju koksa i ostalih produkata koksovanja, del. 19.10
  • građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12