Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija

Eksploatacija natrijum-hlorida

Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

Eksploatacija treseta

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija natrijum-hlorida

Obuhvata:

  • eksploataciju halita (natrijum-hlorida) iz ležišta, uključujući rastvaranje i pumpanje
  • proizvodnju soli isparavanjem morske vode ili drugih slanih voda
  • usitnjavanje, prečišćavanje i rafinaciju soli koje obavlja proizvođač

Ne obuhvata:

  • preradu soli radi dobijanja jestive soli, npr. jodiranje bez eksploatacije, del. 10.84
  • proizvodnju pijaće vode desalinizacijom slanih voda, del. 36.00