Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija sirove nafte

Vađenje prirodnog gasa

Eksploatacija prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija prirodnog gasa

Obuhvata:

  • eksploataciju prirodnog gasa
  • izdvajanje kondenzata
  • isušivanje i razdvajanje frakcija tečnih ugljovodonika
  • desumporisanje gasa
  • utečnjavanje i regasifikaciju prirodnog gasa

Ne obuhvata:

  • istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
  • uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i gasa, del. 09.20
  • izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20
  • proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
  • cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50