Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija ostalih ruda metala

Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala

Eksploatacija ruda urana i torijuma

Eksploatacija ruda gvožđa

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija ruda urana i torijuma

Obuhvata:

  • eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma
  • proizvodnju žutog kolača

Ne obuhvata:

  • obogaćivanje ruda urana i torijuma, del. 20.13
  • proizvodnju metalnog urana iz uranovog oskida, del. 24.46
  • topljenje i rafinaciju urana, del. 24.46