Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija

Eksploatacija natrijum-hlorida

Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

Eksploatacija treseta

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija treseta

Obuhvata:

  • eksploataciju treseta
  • primarnu preradu treseta radi poboljšanja kvaliteta, lakšeg skladištenja ili transporta

Ne obuhvata:

  • uslužne delatnosti kod eksploatacije treseta, del. 09.90
  • proizvodnju briketa od treseta, del. 19.20
  • proizvodnju baštenske zemlje (smese treseta, humusa, peska, gline, đubriva i sl.), del. 20.15
  • proizvodnju proizvoda od treseta, del. 23.99