Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Programske aktivnosti i emitovanje

Emitovanje radio-programa

Emitovanje radio-programa

Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Emitovanje radio-programa

Obuhvata:

  • emitovanje zvučnog signala preko radio-stanica i opreme za prenos radio-programa široj javnosti, mreži radio-stanica i pretplatnicima
  • aktivnosti radio-mreža, tj. sastavljanje i prenos radio-programa podružnicama i pretplatnicima emitovanjem preko radio-talasa, kablovske mreže ili satelita
  • radio-emitovanje preko interneta (radio-stanice na internetu)
  • integrisano emitovanje podataka i radio-programa

Ne obuhvata:

  • proizvodnju radio-programa snimljenog na trakama, del. 59.20