Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Fotografske usluge

Fotografske usluge

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Prevođenje i usluge tumača

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Fotografske usluge

Obuhvata:

 • izradu fotografija u komercijalne svrhe i za potrošače:
  • za dokumente, škole, venčanja itd.
  • fotografije za potrebe reklamiranja, za izdavačku delatnost, modnu delatnost, delatnosti u vezi s nekretninama i za potrebe turističke delatnosti
  • fotografisanje iz vazduha
  • video-snimanje događaja: venčanja, sastanaka i dr.
 • obradu filmova:
  • razvijanje, umnožavanje i uvećavanje s negativa ili filmova preuzetih od klijenata
  • laboratorije za razvijanje filmova i izradu fotografija
  • fotografske radnje za brzu izradu fotografija (bez prodaje fotoaparata)
  • izradu slajdova
  • kopiranje, restauraciju ili retuširanje fotografija
 • delatnost fotoreportera
 • mikrofilmovanje dokumenata

Ne obuhvata:

 • obradu filmova povezanu s filmskom i televizijskom delatnošću, del. 59.12
 • pružanje kartografskih i prostornih informacija, del. 71.12
 • rad automata za fotografisanje, del. 96.09