Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

Gajenje duvana

Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje pirinča

Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

Gajenje šećerne trske

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

Obuhvata:

 • gajenje lisnatog i stabljičastog povrća:
  • artičoke, špargle, kupusa, karfiola i brokula, salate i cikorije, spanaća i slično
 • gajenje povrća s plodovima:
  • plavog paradajza, paradajza, bostana, krastavaca kornišona, tikvica, paprika i drugog povrća s plodovima
 • gajenje lukovičastog i korenastog povrća:
  • šargarepe, repe, crnog luka i praziluka, belog luka i drugih lukovica i korenastog povrća
 • gajenje jestivih pečuraka i tartufa
 • gajenje povrtnog semena i semena šećerne repe (ne obuhvata gajenje semena ostalih vrsta repe)
 • gajenje šećerne repe
 • gajenje ostalog povrća
 • gajenje korenastih i krtolastih biljaka kao što su:
  • krompir i drugo korenasto bilje s velikim sadržajem skroba ili inulina
  • manioka, jam (tropsko korenje) i ostalo korenje

Ne obuhvata:

 • gajenje feferona, paprika i drugih začinskih, aromatičnih i lekovitih biljaka, del. 01.28
 • gajenje micelija za pečurke, del. 01.30