Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Sakupljanje šumskih plodova

Seča drveća

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Obuhvata:

  • uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva
  • podizanje niskog rastinja, podizanje zasada celuloznog drveta i drveta za ogrev
  • delatnost rasadnika

Delatnost se odnosi na samonikle i zasađene šume. Ne obuhvata:

  • gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
  • delatnost drugih rasadnika, del. 01.30
  • sakupljanje pečuraka i ostalih divljih šumskih plodova, del. 02.30
  • proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10