Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Gajenje agruma

Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

Gajenje grožđa

Gajenje jabučastog i koštičavog voća

Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

Gajenje tropskog i suptropskog voća

Gajenje uljnih plodova

Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Gajenje tropskog i suptropskog voća

Obuhvata:

 • gajenje tropskog i suptropskog voća kao što su:
  • avokado
  • banana
  • urme
  • smokve
  • papaja, mango, ananas i ostalo tropsko i suptropsko voće