Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

Gajenje duvana

Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Gajenje pirinča

Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

Gajenje šećerne trske

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Gajenje sadnog materijala

Gajenje višegodišnjih biljaka

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

Uzgoj životinja

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Obuhvata gajenje žitarica, leguminoza i uljarica na otvorenom. Gajenje ovih useva često može biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ovde spada:

  • gajenje žitarica: tvrde i meke pšenice, raži, prosa, ječma, ovsa, kukuruza, sirka i dr. (napolice, krupnika, tritikale)
  • gajenje leguminoznog povrća: graška, pasulja, boba, sočiva i dr.
  • gajenje uljarica: suncokreta, kikirikija, soje, uljane repice, susama, slačice, lana, ricinusa i dr.

Ne obuhvata:

  • gajenje pirinča, del. 01.12
  • gajenje kukuruza (šećerca), del. 01.13
  • gajenje kukuruza za ishranu stoke, del. 01.19
  • gajenje uljarica, del. 01.26