Category2

Hoteli i sličan smeštaj

 • Obuhvata pružanje usluge smeštaja, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi, pre svega za kraći boravak posetilaca. Takođe obuhvata smeštaj u opremljenim sobama ili apartmanima.
 • Pod uslugama smeštaja ovde se podrazumevaju dnevno čišćenje soba i spremanje kreveta. Asortiman dodatnih usluga može sadržati i usluge pripremanja i posluživanja hrane i pića, parkiranje, pranje rublja, korišćenje bazena, vežbaonica, objekata za rekreaciju, održavanje konferencija, kongresa, konvencija i sl.
 • Obuhvata usluge smeštaja u:
 • -hotelima
 • -turističkim naseljima
 • -motelima
 • -seoskim turističkim domaćinstvima
 • -objektima domaće radinosti
 • -drugi objekti za smeštaj turista
 • Ne obuhvata:
 • -usluge smeštaja u kućama i nameštenim ili nenameštenim stanovima ili apartmanima za duži boravak, zakupljenim, po pravilu, na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, del. 68
Category1
Category3