Category2

Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

  • Obuhvata aktivnosti informisanja na drugom mestu nepomenute, kao što su:
  • -informativne usluge koje se daju preko telefona a uz pomoć računara
  • -usluge traženja informacija za naknadu
  • -usluge u vezi s novinskim isečcima (press clipping), itd.
  • Ne obuhvata:
  • -delatnosti pozivnih (call) centara, del. 82.20
Category1
Category3