Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Arhitektonska delatnost

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Tehničko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Obuhvata:

 • inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:
  • mašinama i procesima
  • projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj
  • projektima upravljanja vodama
 • izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
 • izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
 • geofizička, geološka i seizmološka merenja
 • geodetske aktivnosti:
  • premeravanje granica i terena
  • hidrološko merenje
  • podzemno merenje
  • pružanje kartografskih informacija

Ne obuhvata:

 • probna bušenja povezana sa iskorišćavanjem ruda, del. 09.10 i 09.90
 • razvoj i publikovanje softvera, del. 58.29 i 62.01
 • usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
 • tehničko testiranje, del. 71.20
 • istraživanje i razvoj u tehničko-tehnološkim naukama, del. 72.19
 • industrijski dizajn, del. 74.10
 • snimanje iz vazduha, del. 74.20