Category2

Izdavanje knjiga

  • Obuhvata izdavanje:
  • -knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu
  • -brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija
  • -atlasa, mapa i karata
  • -enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju globusa, del. 32.99
  • -izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
  • -izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20
  • -proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03
Category1
Category3