Category2

Izdavanje ostalih softvera

  • Obuhvata:
  • -izdavanje gotovog softvera koji nije posebno prilagođen konkretnom korisniku, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, za svoj račun:
  • *operativnih sistema
  • *poslovnih i drugih aplikacija
  • Ne obuhvata:
  • -umnožavanje softvera, del. 18.20
  • -trgovinu na malo gotovim softverom koji nije posebno prilagođen za konkretnog korisnika, del. 47.41
  • -izradu softvera koja nije povezana sa izdavanjem, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili po osnovu ugovora, del. 62.01
  • -on-line obezbeđivanje softvera (hosting - smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11
Category1
Category3