Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova

Izgradnja cevovoda

Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja puteva i železničkih pruga

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Izgradnja cevovoda

Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema. Obuhvata:

 • izgradnju ostalih građevina za:
  • cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi)
  • glavne dovode i mrežu
  • sisteme za navodnjavanje (kanali)
  • rezervoare
 • izgradnju:
  • odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke
  • postrojenja za deponovanje otpadnih voda
  • crpnih stanica
 • kopanje bunara

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12