Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja hidrotehničkih objekata

Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

Izgradnja puteva i železničkih pruga

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

Obuhvata:

 • izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su:
  • rafinerije
  • postrojenja hemijske industrije
 • izgradnju građevina koje nisu zgrade, kao što su:
  • sportski objekti na otvorenom
 • opremanje parcela potrebnom infrastrukturom (npr. melioracijom, izgradnjom puteva itd.)

Ne obuhvata:

 • montažu industrijskih aparata i opreme, del. 33.20
 • parcelisanje zemljišta bez opremanja potrebnom infrastrukturom, del. 68.10
 • usluge rukovođenja projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12