Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara

Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

Obuhvata iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport:

  • brodova, čamaca i jedrilica
  • bicikala
  • ležaljki i suncobrana za plažu
  • druge sportske opreme
  • skija

Ne obuhvata:

  • iznajmljivanje brodova i jedrilica s posadom, del. 50.10 i 50.30
  • iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22
  • iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu, del. 77.29
  • iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu koja je sastavni deo objekata za rekreaciju, del. 93.29