TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara

Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

Obuhvata:

 • iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra:
  • motora i turbina
  • alatnih mašina
  • opreme za rudarstvo i naftna polja
  • profesionalne radijske, televizijske i komunikacione opreme
  • opreme za filmsku produkciju
  • merne i kontrolne opreme
  • ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina
 • iznajmljivanje i lizing opreme za kopneni transport (osim motornih vozila) bez vozača:
  • motocikala, karavana, kamp-prikolica itd.
  • železničkih vozila
 • iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera
 • iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkačkih konja)
 • iznajmljivanje ostalih kontejnera
 • iznajmljivanje paleta

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje bicikala, del. 77.21
 • iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo, del. 77.31
 • iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, del. 77.32
 • iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare, del. 77.33
Category1
Category3