Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama za naknadu

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Obuhvata:

 • iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, kao što su:
  • stambene zgrade i stanovi
  • nestambene zgrade, uključujući izložbene hale i skladišne kapacitete
  • zemljište
 • izdavanje kuća i stanova, nameštenih i nenameštenih, ili apartmana za trajnije korišćenje, obično na mesečnoj ili godišnjoj osnovi
 • organizovanje izvođenja građevinskih projekata u svrhe vlastitog poslovanja
 • aktivnosti u vezi sa upravljanjem prostorom za smeštaj pokretnih stambenih jedinica

Ne obuhvata:

 • delatnost smeštaja u hotelima, hotelskim apartmanima, sobama za izdavanje, kampovima, u okviru prostora namenjenog za kamp-prikolice i u drugim nestambenim zgradama, kao ni delatnost smeštaja za kratkotrajni boravak, del. 55