Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Izvođačka umetnost

Rad umetničkih ustanova

Umetničko stvaralaštvo

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Izvođačka umetnost

Obuhvata:

  • postavljanje pozorišnih i operskih i plesnih programa/predstava, pripremu izvođenja muzičkih programa (koncerata), kao i druge vrste scenskog izvođenja:
    • aktivnosti pozorišnih trupa, družina, orkestara ili muzičkih grupa i cirkusa
    • aktivnosti samostalnih umetnika kao što su glumci, plesači, muzičari i voditelji

Ne obuhvata:

  • aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90
  • audicije, del. 78.10