Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama za naknadu

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Obuhvata:

  • kupovinu i prodaju vlastitih nekretnina:
    • stambenih zgrada i stanova
    • nestambenih zgrada, uključujući izložbene hale, skladišne kapacitete i tržne centre
    • zemljišta
  • parcelisanje

Ne obuhvata:

  • izradu projekata zgrada radi prodaje tih zgrada, del. 41.10
  • parcelisanje i opremanje zemljišta infrastrukturom, del. 42.99