Category2

Livenje metala

  • Obuhvata proizvodnju polugotovih livenih proizvoda i raznih livenih proizvoda po narudžbini.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju finalnih livenih proizvoda (npr. cevi), del. 24.20
  • -proizvodnju bojlera i radijatora, del. 25.21
  • -livenih proizvoda za domaćinstvo, del. 25.99
Category1
Category3