Category2

Neživotno osiguranje

  • Obuhvata:
  • -pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja:
  • *od nesreća i požara
  • *zdravstveno osiguranje
  • *osiguranje putnika
  • *osiguranje imovine
  • *osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje
  • *od novčanih gubitaka i od odgovornosti
  • *standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd.
Category1
Category3