Category2

Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta

 • Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva:
 • -obrada odštetnih zahteva:
 • *likvidacija šteta
 • *razmatranje i ocenjivanje rizika
 • *ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta
 • *likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem
 • -namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti
 • Ne obuhvata:
 • -procenu nepokretnosti, del. 68.3
 • -procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90
 • -delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30
Category1
Category3