Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta

Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Upravljanje fondovima

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta

Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva:

 • obrada odštetnih zahteva:
  • likvidacija šteta
  • razmatranje i ocenjivanje rizika
  • ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta
  • likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem
 • namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti

Ne obuhvata:

 • procenu nepokretnosti, del. 68.3
 • procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90
 • delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30