Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

Izdavanje imenika i adresara

Izdavanje knjiga

Izdavanje novina

Ostala izdavačka delatnost

Izdavanje softvera

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostala izdavačka delatnost

Obuhvata:

 • izdavanje (uključujući on-line):
  • kataloga
  • fotografija, gravira i razglednica
  • čestitki
  • formulara
  • postera i reprodukcija umetničkih dela
  • reklamnog materijala
  • ostalog štampanog materijala
 • izdavanje statističkih i drugih informacija

Ne obuhvata:

 • izdavanje reklamnih novina, del. 58.13
 • on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11