Category2

Ostale telekomunikacione delatnosti

  • Obuhvata:
  • -snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe
  • -upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema
  • -omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu
  • -omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja
  • -pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza:
  • *pružanje usluga konverzacije preko interneta
  • -kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga
  • Ne obuhvata:
  • -omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30
Category1
Category3