Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Bežične telekomunikacije

Kablovske telekomunikacije

Ostale telekomunikacione delatnosti

Ostale telekomunikacione delatnosti

Satelitske telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale telekomunikacione delatnosti

Obuhvata:

  • snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe
  • upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema
  • omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu
  • omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja
  • pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza:
    • pružanje usluga konverzacije preko interneta
  • kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga

Ne obuhvata:

  • omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30