Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Ostale usluge informacione tehnologije

Računarsko programiranje

Upravljanje računarskom opremom

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale usluge informacione tehnologije

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

  • usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
  • instaliranje personalnih računara
  • usluge instalacije softvera

Ne obuhvata:

  • montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
  • računarsko programiranje, del. 62.01
  • konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
  • upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
  • obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11