Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Delatnost pozivnih centara

Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

Organizovanje sastanaka i sajmova

Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti

Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Usluge pakovanja

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su:

 • obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge
 • simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa
 • usluge pripreme bar koda
 • usluge obeležavanja bar kodom
 • očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd.
 • usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate
 • usluge naplate parkinga
 • aktivnosti samostalnih voditelja aukcija
 • usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.)
 • nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja

Ne obuhvata:

 • usluge obezbeđivanja prepisivanja dokumenata, del. 82.19
 • usluge postprodukcijskog uređivanja, del. 59.12