Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Delatnost zabavnih i tematskih parkova

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Sportske delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na razonodu i rekreaciju (izuzev delatnosti zabavnih i tematskih parkova), na drugom mestu nepomenute:

 • rad automata za igranje igrica
 • aktivnosti rekreativnih parkova (bez smeštaja)
 • organizaciju rada objekata za rekreaciju povezanih sa transportom, npr. marina
 • organizaciju rada objekata za rekreaciju, npr. skijaških staza
 • iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavnog dela rekreativnih sredstava
 • vašare i sajmove rekreativne prirode
 • aktivnosti plaža, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice itd.
 • organizaciju prostora za ples

Ova grupa takođe uključuje delatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.

Ne obuhvata:

 • funkcionisanje žičara, uspinjača i ski-liftova, del. 49.39
 • rekreativni ribolov na krstarenju, del. 50.10 i 50.30
 • obezbeđivanje prostora i objekata za kratak boravak posetilaca u rekreativnim parkovima i kampovima, del. 55.30
 • parkirališta za prikolice u kampovima, kampove za lov i ribolov, kamp-mesta i kamp-terene, del. 55.30
 • usluge točenja pića u diskotekama, del. 56.30
 • pozorišne i cirkuske grupe, del. 90.01