Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali specifični građevinski radovi

Krovni radovi

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Završni građevinsko-zanatski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

Obuhvata:

 • specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme:
  • izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova
  • postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija
  • uklanjanje vlage u zgradama
  • kopanje okna
  • montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo
  • armiranje
  • zidanje opekom i kamenom
  • montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup
  • podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr.
  • izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodnaveština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima
 • izvođenje podzemnih radova
 • izgradnju spoljnih bazena za plivanje
 • čišćenje parom, peskarenje i slični radovi na spoljašnosti zgrade
 • iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju koja ne može biti svrstana u specifični tip izgradnje, zajedno s radnicima

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje bez rukovaoca, del. 77.32