Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Cevovodni transport

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

Ostali kopneni prevoz putnika

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

Taksi prevoz

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

Železnički prevoz tereta

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

Obuhvata:

 • ostali prevoz putnika drumom:
  • redovni autobuski međumesni prevoz
  • vanredni prevoz (čarter-prevoz), npr. u svrhe ekskurzije, i ostale povremene usluge prevoza
  • prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu
 • prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima ako nisu deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja
 • prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih
 • prevoz putnika vozilima koja vuku životinje

Ne obuhvata:

 • prevoz kolima hitne medicinske pomoći, del. 86.90