Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Završni građevinsko-zanatski radovi

Bojenje i zastakljivanje

Malterisanje

Ostali završni radovi

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Ugradnja stolarije

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostali završni radovi

Obuhvata:

  • čišćenje novih zgrada nakon izgradnje
  • ostale nepomenute završne radove

Ne obuhvata:

  • unutrašnje dekoraterske radove, del. 74.10
  • unutrašnje čišćenje zgrada i ostalih građevina, del. 81.21
  • specijalno unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, del. 81.22