Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Delatnost holding kompanija

Monetarno posredovanje

Centralna banka

Ostalo monetarno posredovanje

Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostalo monetarno posredovanje

Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima.

Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd.

Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su:

  • banke
  • štedionice
  • kreditne zadruge

Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju:

  • poštanske žiro banke i poštanske štedionice
  • specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita
  • institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca

Ne obuhvata:

  • odobravanje stambenih i drugih vrsta kredita od strane nedepozitnih kreditnih institucija, del. 64.92
  • obradu transakcija izvršenih putem kreditnih kartica, kliring i saldiranje za račun drugih lica, del. 66.19