Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Pomorski i priobalni prevoz putnika

Pomorski i priobalni prevoz putnika

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Pomorski i priobalni prevoz putnika

Obuhvata:

  • prekomorski prevoz putnika, kao i prevoz u priobalnim morskim vodama, redovan i vanredan:
    • rad brodova za ekskurzije, krstarenja ili obilaske
    • rad trajekta i taksi-prevoz na vodenim putevima
  • iznajmljivanje brodova s posadom u turističke svrhe i prevoz u priobalnim morskim vodama (npr. za ribarski izlet)

Ne obuhvata:

  • aktivnosti restorana i barova na brodovima kada ih obavljaju samostalne jedinice, del. 56.10 i 56.30
  • iznajmljivanje brodova i jahti za zabavu bez posade, del. 77.21
  • iznajmljivanje komercijalnih brodova bez posade, del. 77.34
  • aktivnosti plovećih kazina, del. 92.00