Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Pomorski i priobalni prevoz putnika

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Obuhvata:

  • prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni
  • prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd.
  • iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama

Ne obuhvata:

  • skladištenje tereta, del. 52.10
  • operacije u luci i ostale pomoćne aktivnosti kao što su:
    • pristajanje, pilotaža (brodovima), prevoženje baržama, spasavanje i dr., del. 52.22
    • manipulisanje teretom, del. 52.24
  • iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34